Tematiske knipper publisert på nett i samarbeid med fotografens sønnesønn Lars Bleken og Hadeland Folkemuseum, hvor originalene er deponert.Digitalisering og nettsted:
Per Helge Berrefjord
2760 Brandbu


    Lars Bleken (1868 - 1949), helt til venstre over, var en allsidig odelsbonde på Bleiken i Brandbu, ei grend med i alt fem Bleiken-garder pluss diverse annen bebyggelse - inklusive jernbanestasjon (!). Beliggenhet tett bak Brandbukampen, i nordøstlig retning. Lars Bleken har sikret seg en plass i historien med sine nå hundre år gamle bygdefotos på høyt faglig nivå. Her presenteres et bredt utvalg av disse.

    Bildene er lagt ut i tematiske lysbildeserier i menyen til venstre. Hvert tema har startsider der du ser alle fotografiene i miniatyr (som de tre over). Klikker du på et slikt miniatyrbilde kommer du inn i serien av "lysbilder". Her får du en større utgave av det enkelte fotografi samt en billedtekst. Denne er for det meste direkte avskrift av de nedtegnelser som er gjort i forbindelse med arkiveringen på Hadeland Folkemuseum. Starter du en lysbildeserie kan du klikke deg  framover og bakover i serien, eller gå tilbake til temaets startside. Derfra kan du klikke deg til flere temaer.

    Om fotografiene
    I denne presentasjonen er det det enkelte foto som forteller. Et ettertenksomt blikk på bildet er nok til å få beretningen igang. Det handler om vår nære fortid; om våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. De fotograferte er i dag 100 år - eller mer. Lars Blekens fotografier vekker dem til live. Landskap og bebyggelse er der fortsatt - stort sett. Forskjellene fra da til nå kan være både interessante og overraskende. En rundtur med fotografiene som følge og veiviser kan anbefales.

    Om Lars Bleken
    Selv om fotografiene etter Lars Bleken er benyttet i utallige publikasjoner, både lokale og nasjonale utgivelser, finnes det til dags dato ingen presentasjon av fotografen selv, heller ikke i lokalhistorisk litteratur. Kort fortalt:  Gårdsdriften interesserte odelsgutten Lars Bleken mindre, enn det å være bankmann, møbelsnekker, musiker, fotograf og sikkert mye annet. Det var kona Ingeborg som sto for styre og stell på bondegården, forteller sønnesønnen Lars Bleken. Han er den siste i den rett nedastigende rekke odelsgutter på Søgarn Bleiken som vekselvis het Lars og Mads. I dag er det niesen hans Stine som har overtatt.

    Om dette nettstedet
    Fotografiene er skannet fra kopier som tilhører sønnesønnen Lars Bleken. Dette kan til tider være kopier med lavere kvalitet enn det originalene skulle tilsi. Likevel bør det være godt nok for en digital presentasjon som denne. Det er åpent for, og det vil trolig komme, tilføyelser på underliggende temasider. Nettstedet ble lagt ut offentlig 3. juni 2007 i anledning sesongåpningen ved Hadeland Folkemuseum. Siste oppdatering 5. juni.

    E-postadresse: berrefjord krøllalfa scamclip punktum com