Sinnamanen i Snipetorp

Det måtte jo bli en slutt på at folk kjørte ned disse trappene med bil!

Billedhugger: Håkon Anton Fagerås

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2024