Om å sove på post: Telemark fylkeskommune


Utdrag fra siden du kommer til når du klikker på faksimilen. Der nevnes Bratsberggata 2, men ikke Snipetorpgata 30. Ellers morsomme poenger å lese, som at det i Bratsberggata 2 var skjenkestue – og at «På folkemunne skal kvinnene som jobbet på skjenkestuene langs Snipetorpgata, ha blitt kalt sniper».

Et annet funn på denne Google-turen var dette: Bjørn Rørviks innlegg i Varden 1. desember 2015, da planene kom ut i offentligheten. Bedre kan det knapt sies. Likevel var det ingen på ansvarlig hold som voknet. 

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2024