Statens vandalisering i Snipetorp

ROM eiendoms trappeblokker helt opp og inntil veilegemet i Snipetorp er først i de siste månedene blitt et engasjement blant kulturvernere i Skien.  I disse dager, før løvet spretter, kan vi se hva det planlagte byggeriet til ROM eiendom kommer til å skjule for all framtid:

Bratsbeggata-2


Se på denne tørrmuren som veien opp til Kleiva går på. Minner den ikke ganske mye om murene som står igjen etter middelalderkirka på Kapittelberget? Og er ikke denne veien, slik den går og er bygget, egentlig da også i vid forstand en del av et samlet kulturvernbilde?

Å bygge i denne lia så langt opp som det nå er planlagt, vil skjule dette for all framtid. Jeg ser på dette som om man skulle demme opp Briksdalen og legge veianlegget opp til breen under vann. Eller, for å ta et mer nærliggende eksempel; bygge terrasseblokker inntil de murene som står igjen på Kapittelberget.

En sak til: Offentlige kulturetater må med vitende og vilje ha sluppet ROM endom inn på en eiendom der det ligger et allerede sterkt vernet og godt bevart hus, kanskje det fineste, mest autentiske i hele strøket. Tenk på hva det vil si for inntrykket av at Skien har en «gamleby» når denne fasaden forsvinner ut av sikt. Ja, vil den noen gang siden bli tatt vare på?

Bratsbeggata
© Per Helge Berrefjord 2014 - 2024