Trist varsel fra Jernbaneverket: Snipetorp kan rase ned i jernbanetunnelen

Utbygging over tunellen 12.10.16 TA - T Meland

… dersom det blir sprengt og bygget der. 

Det kan vi lese i Jernbaneverkets svar til en tomteeier i våres. Det var blitt søkt om fradeling av tomt for å bygge et hus over den samme togtunnelen som går under Snipetorp.

Det var Trine Meland/Slå ring om Snipetorp som slapp denne bomben på innsenderplass i TA 12. oktober.

Hadde en av journalistene i avisa slått opp dette redaksjonelt ville SKUP-prisen være i boks.

••••

At tunnelen er nær ser vi her:

ROM-luftesjakt


Skjult bak trærne til høyre, helt inn mot Kleivbrua, ligger luftesjakta til den hundre år gamle tunnelen:

ROM-tomta


Kleivbrua og fredet bebyggelse går en farlig tid i møte. De kan fort bli ødelagt, eller deise ned, slik det skjedde over Bygarasjen.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2024