Interessant kommentar fra TA-redaktøren –  i lys av «hvem som bestemmer i byen – og hvordan»

Vinduet under er en rulletekst!

«En redaktør kan ikke ha venner» - sa redaktør Steinar Hansson. Fram til sin død i august 2004 redaktør i Dagsavisen - tidligere Arbeiderbladet - i Oslo.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2024