Også i Porsgrunn rev de fine, gamle bygårder

Next

Denne fotoserien trodde jeg sikkert var fra Skien, kanskje Limiegården eller Sangernes hus? Som jeg så skrev i mail til Tor Kjetil Gardåsen ved Telemark museum:

«Jeg har en del fotos fra da de rev de store, gamle trehus. Sender deg et par fra noe jeg først trodde var fra det som skjedde på Lundetoppen. Men etter å sett omfanget her, og nylig lest «Bymiljøer fra i går til i dag» - og om Limiegården - undres jeg på om det ikke var da den skulle vekk at jeg strenet opp fra TA-kontoret. I så fall må den ha blitt revet før 1970. Kan det stemme?»

Hadde jeg lest mer grundig ville jeg ha sett at Limiegården ble revet i 1971. Altså var det ikke den. Billedmaterialet nedenfor var imidlertid tilstrekkelig til at svaret kom fort, kort og presist:

 «Jeg tror bildene er fra riving i  Vestre gate på Vestsiden i Porsgrunn. Det ser ut som det er riving av Zimmermanngården. Også den er omtalt i Byminner 17.»

Som i Skien ble hele kvartaler, med diverse gårder og hus, revet i fleng i disse årene. «Byminner 17», som kom ut i 1980, er en ren sorgbearbeiding fra Gardåsens side. Jeg ser på det på samme måten. Hovedsaken rundt disse fotoene nå er at de dokumenterer hvor livskraftige disse husene var bak fasadene. Tømmeret, reisverket sto der som nytt. Hvor lett ville det ikke vært i det minste å flytte de flotte bygningene, og skape noe vakkert, nytt og spennende!


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2024