JetZ og Vitex

… var de to forlagstjenestene Mari Toft og Per Helge Berrefjord drev hver for seg, i selvstendige virksomheter – hhv. enkeltmannsforetak og AS, før de (vi) traff hverandre i 1998. Rundt tusenårsskiftet ble firmaene slått sammen i et nytt aksjeselskap, Fritt og vilt AS, som startet regulær forlagsdrift med basis i bred erfaring gjennom flere tiår med alle typer publisistisk virksomhet, innholdsmessig og teknisk. 

Begge startet som journalister, hhv på 1960- og 70-tallet, drev senere med tidsskrifter og forlagsarbeid, både redaksjonelt og produksjonsteknisk: Blysats/høytrykk, offset, fotosats, layout og de tidligste digitale verktøy rundt 1980, internett-teknologi fra omtrent samme tid – lenge før starten av world wide web. Logoen under ble laget i 1994 samtidig med registreringen av domenet.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020