Tredreier-pensjonisten

Previous

Arbeidet med dette nettstedet startet i fjor, da jeg var kommet et stykke på vei i «læra» som tredreier. 

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020