scamclip

Previous

www.scamclip.com har vært i bruk i flere år, i hovedsak til arkivering og presentasjon av fotos i forskjellige nettsteder. Noen nettsteder/arkiver er mer omfattende, andre mindre – avhengig av tema og omfang på det fotografiske materialet.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020