ARKIV Jan Nordby & Per Helge Berrefjord

Previous

Dette arkivet har det vært arbeidet med siden tidlig på 2000-tallet. Arbeidet består i å digitalisere og presentere analogt fotomateriale fra et stort og rikholdig arkiv. Dette vil fortsette i overskuelig fremtid.

Scamclip-banner-kvadratisk
© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020