Lars Blekens fotografier

Skannet disse fotografiene i 2007 og laget denne presentasjonen i www i samarbeid med sønnesønnen Lars Bleken.


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020