Skien

Skienikon

Historisk fotomateriale knyttet til ungdomsarbeid i Skien og journalistikk i Telemark Arbeiderblad i siste halvdel av 1960-årene + Reportasjer fra dagens Skien, der eiendomsspekulantene rår grunnen…

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020